M.B.,B.S Final (2) 1967
(IM2 FIRST BATCH)

{short description of image}
Front Tin Tin Saw Hnin Wai Wai Khin Thein Oo Khine San Yin Col. Ko Ko Gyi Dr. U Aye Ma Saw Thein Myint Myint Than Ma Khin Win Eileen Tin Sein
2nd Row Yan Sein Zaw Win Myint Swe Saw Lwin Aung Aung Kywe Win Htin Min Thwin Than Tun Kyi Win Zaw Win Lwin
3rd Row Kyaw Nyunt Saw Mya Thein Min Oo Khin Maung Thaung Pe Mya Win Hle Pe Ba Thoung Phone Myint Maung Maung Ye Aung Thu Kan Tun
4th Row Zaw Win Thein Tun Tun Myint Than Tun Sein Win Win Myint Khin Maung Tun